Hva Hantverk

Om Hva Hantverk

Företaget har ingen butiksförsäljning utan finns endast på Internet och vissa hantverksmässor i Vätterbygden.

Hantverksalstren

Allt som säljs är handgjort och oftast i enstaka exemplar av varje artikel. Verksamheten är av hobbykaraktär och inget yrke vilket innebär att jag inte vill utöka verksamheten.